Умът е всичко! Каквото мислите – в това се превръщате!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Променете мисленето си. Променете живота си. Вашите мисли създават вашата реалност. Мислете положително! -Мислех за това Водачество и за способността вече да виждам живота си с по-голяма яснота. Трябваха ми дълги години; случиха се много неща, преди да съумея да се дистанцирам и да прозра, че подходящите хора идват

Ако осъзнаете колко мощни са мислите ви, никога няма да мислите негативно отново!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Нашите мисли създават нашата реалност – поставяйте фокуса си в посоката, в която се стремите да отидете. -Трябва ли постоянно да осъзнаваме мислите си? Искам да кажа, че те просто се появяват и… -Не, но трябва да обръщате внимание на чувствата си. Ако го направите, когато започнете да следите

Целта трябва да ви плаши малко и да ви вълнува много!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Създайте живота, в който нямате търпение да се събудите! Преди години написах една книга, „Вдъхновение“. Тази дума се състои от две части: „в-дъхновявам“, и означава „в духа“. Преди няколко хилядолетия на тази планета имало един мъдър учител Патанджали, който казва: „Когато сте вдъхновени от велика цел, от изключителна идея,