Жан-Жак Русо е швейцарски философ и писател, един от най-ранните представители на Романтизма. Автор е на трудовете „Век на чувствителността“, „За обществения договор“, „Пигмалион“ и др. В следващите редове, ще откриете най-известните му възгледи за живота. Търпението е горчиво, но плодът му е сладък. Човек се ражда свободен, а навсякъде