Движете се! Тялото ви го иска, умът ви го иска, душата ви го иска…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси |
Събуждате се. Осъзнавате, че Духът ви се е върнал в тялото и започва поредният земен ден. Нови усилия, задължения и, разбира се, неприят­ности. Предлагаме ви, вместо още в първия миг на съ­буждането, да си създадете негативни предпоставки за деня, да направите нещо различно. Вместо с досада, изпълнете се с

Овладей мислите си и ще овладееш чувствата си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Докато не сте в състояние да контролирате чувст­вата си, вие не принадлежите сами на себе си. Мислите и чувствата Докато мислите с известни усилия и тренировка могат да бъдат следени и съзнателно променяни, то чувствата винаги могат да изненадат човека – да го направят безсилен или пък да го

Няма дребни добрини. Има направени и ненаправени добрини…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано |
Не е без значение дори това, че сте дали храна на една птичка. Тя е част от Божието творение. Вие сте уважили по този начин самия Творец и Неговия план. Нещата са така взаимосвърза­ни, че всяко уж най-незначително действие, се оказва значимо… Защото смисълът на живота се крие в