За живота Имам чувството, че се намирам сред хора, които възнамеряват да живеят вечно. Поне така се държат. Треперят за имуществото си и нехаят за пропуснатия живот. *** – И нищо не помага, ако някой ти обясни всичко това предварително, нали? – Абсолютно нищо. Човек трябва сам да го