Нашите очаквания формират нашата реалност

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси |
Енергията следва мисълта. Ние се движим към онова, което можем да си представим, но не можем да го надскочим. Онова, което предполагаме, очакваме и вярваме, чертае щриха и изпълва багрите на нашия житейски опит. Като придаваме дълбочина и широта на убежденията си за възможното, ние променяме битието на своя

Да приемаш не значи да се примиряваш. Значи да осъзнаваш…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано |
Вземи всяко обстоятелство, което обикновено отхвърляш, отбягваш или срещу което се съпротивляваш; после го приеми изцяло, виж ценното в него и го използвай по най-добрия начин.  Приемането означава да посрещнеш този миг, това тяло и този живот с отворени обятия. Приемането се състои в това да се измъкнеш от пътя,

Да живееш в мига

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Времето е парадокс, простиращ се между „минало“ и „бъдеще“, които не съществуват реално никъде, освен в умовете ни. Истински е само настоящият миг.             Възможно е да бъдем вечно щастливи, само ако живеем от миг за миг. – Маргарет Бонано – Изглеждаш замислен. Сега може би е моментът да