Всяка сутрин се опитвам да започна деня по възможно най-добрия начин! Избирам да се усмихна, да се зарадвам на новия ден и на всички хора, които ме правят щастлив! Мъничко решение, което може да бъде силно възнаграждаващо! Японската поговорка „Както ти започва утрото, такъв ще ти бъде и деня”, изтъква изключително важното