Защо другите често не те разбират? Защото мисията ти е различна…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Почти всеки Въплътен ангел казва, че се чувства „различен от другите”… Всички Земни ангели имат някои общи черти, както и някои специфични характеристики, отнасящи се за конкретната група. Ето някои общи характеристики: Усещането, че са различни, дистанцирани или обособени от другите. Почти всеки Въплътен ангел, когото съм срещала, интервюирала или

Дорийн Върчу: Как да използваме светлината, за да се защитим?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Да си създадете защита, означава да си представите, да почувствате и/или да си помислите, че сте обвити в пашкул от светлина. Тя е същността на ангелите; тя е живо, любящо, разумно същество, което можете да повикате да ви обгърне и предпази. Преди да излезете навън в дъжда, си обличате

Запитайте се: дали не сте Земен ангел?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Ако изпитвате силно желание и притежавате дарбата да лекувате, да учите хората и да им помагате, а същевременно вие самите имате лични проблеми – зависимости, наднормено тегло, неподходящи връзки и други подобни, тогава може би сте Земен ангел. Ако сте изключително чувствителни и всяка форма на насилие ви отвращава,