Разказ за измеренията на предаността, прошката и… емигранството. „На Здравка и Кристин Отговарям на Зиги, съкратено от Зигмунд Фройд. Безумно красив бях, това го казваше всеки, който ме види. И умен. Прописах на стари години, да разкажа за двата си живота. Роден съм в Америка, но това няма значение.