Какъвто прозорец отворите, толкова въздух, толкова светлина ще влязат

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси |
Бог обича всички еднакво, но не всички се обръщат към Неговата Любов. Законът гласи: Бог обича всички същества еднакво, само че не всички се ползват от Неговата Любов. Едни съзнават това, други не. Бог обича и човека толкова, колкото и ангелите, само че ангелите съзнават Божията Любов и я

Петър Дънов: Бог е светлината в теб

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси |
Отвори ума и сърцето си за Любовта. Отвори ума и сърцето си за Светлината. Отвори ума и сърцето си за Бог. Това, което радва човека, е Бог. Всяко нещо, което ти дава вдъхновение, е Бог. Това, от което възприемаш в даден случай живот, каквото и да е насърчение, каквато и

Петър Дънов: Това, че сте слепи за Бог, не значи, че Той не съществува

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси, Препоръчано |
Вие казвате: „Не сме видели Бога и ангелите.” И Бог си видял, и ангелите, но сляп си бил, нищо повече. Ще дойде време, когато всички хора в света ще виждат проявите на Бога. Питат къде е Бог. Във въздуха. Чрез въздуха, който влиза в тебе, Бог ти дава живот.