„Изворът“ е книга за борещия се човек, за постигащия, за самодостатъчния. За силата да избереш да живееш за себе си и да не се срамуваш от това, да не отстъпваш от мястото си, да вярваш във възможностите си и да превръщаш виденията си в реалност…  Мога да умра за