За да се научиш да обичаш, трябва да се научиш да се съсредоточаваш

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Вие сте потребителят с отворена уста, който има голямо желание и готовност да изгълта всичко — филми, алкохол, знания. Липсата на съсредоточеност ясно проличава в трудността ни да останем сами със себе си. За повечето хора е невъзможно да седят спокойно, без да приказват, без да пушат и да

Богат е не онзи, който има много, а който дава много

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси, Препоръчано |
Любовта значи да даваш, не да получаваш. Обичта е активност, а не пасивен афект… По възможно най-общ начин активният характер на обичта може да се обясни като даване, а не като получаване. Какво означава „да даваш“? Макар че отговорът може да ни се струва също така лесен като въпроса,

Този, който обича истински, обича всички

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Ако човек насочва обичта си само към даден индивид и е равнодушен към другите хора, неговото чувство не е обич, а симбиотична привързаност или разширен егоизъм. Обичта поначало не е отношение към отделна личност. Тя е позиция, ориентация на характера, определяща връзките на едно лице със света като цяло,