Хелън Келър е изключително впечатляваща личност, която и до днес успява да мотивира с посланието на книгите си и личната си история. Личност, с удивителна история и пример за това как човек може да изживее радостта от живота, дори той да е преминал в бездната на мрака и глухотата.