За да реализираме дадена цел, е достатъчно да я визуализираме в ума си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Мечтите се сбъдват, когато успеете да визуализирате всяка подробност. Когато искаме да постигнем някаква цел – в бизнеса или в друга сфера на живота, – винаги трябва да се стремим да я реализираме в нейната идеална форма, като успоредно се фокусираме върху нея, докато успеем да я визуализираме напълно.

Великата мечта се осъществява малко по малко, ден след ден

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Упоритите усилия превръщат обикновеното в необикновено. Какво представлява човешкият потенциал? От гледна точка на генетиката, всичко, което можем да си представим, всичко, което мислим, че искаме, е в обсега на нашите възможности. С други думи, ние притежаваме вродената способност да реализираме своите стремежи. Много важно е обаче не само

Как да привлечем онова, което желаем най-силно?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано |
Получавате единствено това, за което се молите. „Животът никога не се подрежда така, както искаме“ – лекомислено обобщаваме ние. Тази нагласа обаче се претворява в действителност и той наистина не протича така, както искаме, точно защото сме очаквали да стане така. В този смисъл животът оправдава очакванията ни. В