Да си щастлив означава да имаш сетива за всичко красиво около теб, но да не забравяш своите отговорности.  Един беден, но работлив селянин искал да даде урок на сина си – какво е това щастието. Ала не разполагал със средства да го изучи, затова решил да го заведе за