Кредото на оптимиста Обещавам на себе си: Да бъда толкова силен, че нищо да не е в състояние да смути душевния ми мир… Да излъчвам и внушавам здраве, щастие и благоденствие на всеки, с когото общувам… Да помагам на приятелите си да почувстват, че всеки от тях притежава нещо