Ако си изправен пред трудности и търсиш нещо ново – нов мироглед, потърси книгата „Кръстопът“ на Владимир Чеповой и Анна Ясная. Този роман ще ви въведе в един нов свят, даващ път на съзнанието да намери нова посока на душата си. Вселената винаги отговаря на вътрешните молби на