Запомнете, че вашето естествено състояние е щастието!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Щастието се влияе от вашите мисли и действия, затова ги избирайте внимателно.   Няма друга обувка Много хора стават напрегнати, когато нещата в живота им започнат да се подреждат. Те сякаш чакат „да им падне и другата обувка“. Идеята е, че ако сте прекалено щастливи, ще се появи някой

Единственият истински избор е между радостта и тъгата!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Щастието е вътрешно състояние. Не възлагайте тази отговорна задача на някой друг! Дърва и вода Една зен сентенция ни казва: „Преди просветлението цепи дърва и носи вода. След просветлението цепи дърва и носи вода.“ Просветлените хора правят повечето неща, които правят и обикновените хора. Единствената разлика е,че са пълни

За да получим повече трябва да дадем повече!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Имате две ръце. Едната за да си помагате, другата, за да помагате на другите! Когато малкото стане много Филмовият историк Катрин Орисон разказва за един забележителен инцидент, който станал по време на снимките на „Десетте Божи заповеди“. Емблематичният режисьор Сесил Б. Демил бил прочут с педантичното подреждане на всяка