Най-важното в живота ни е пред очите ни, но често не го виждаме…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Сами отказваме да видим това, което е истински важно. Макар обикновено да е точно пред очите ни… Арон бил богат човек и когато навършил 40 години, се разтревожил от онова, което видял в огледалото. Навсякъде около него приятелите му се разболявали от различни болести, а много от тях умирали.

Да не губим вяра! Точното когато най-много имаме нужда от подкрепа, Бог ни я праща…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси |
Ако се чувствате в безизходица, единственото, което може да направите, за да си помогнете, е да повярвате отново.  Колко от нас се доверяват наистина на интуици­ята си? Или пък на колко от нас им е трудно да повярват и да се доверят? Скъпи мои, единственото нещо, което ви разделя

Най-великата сила във Вселената е… Любовта!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Защо да мразим, когато ни е дадена силата да обичаме!  Омразата е като навита пружина. Това, което повечето хора не знаят, е, че когато бъде развита, тя притежава потенциала да се превърне в любов! Гневът и омразата са само кармични качества. Те са страхове за преодоля­ване, пред които трябва да