За да отключим интуицията си, първо е нужно да опознаем себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Ако опознаем себе си много добре, ще умеем  да се вслушваме в интуицията си, която никога няма да ни предаде. Като същества, които високите технологии все по-интензивно изолират от естествената им среда, ние сме изгубили връзката и със сетивата си и с интуицията си. Но тъй като непрестанно биваме бомбардирани

Случайни съвпадения не съществуват. Всичко, което грабва вниманието ни, е важно за нас

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Всичко, което възприемате – усещате сетивно, помните, чувствате, мечтаете или долавяте интуитивно, всичко, което забелязвате – има значение! Получаваме знаци непрекъснато, по милиони начинания  Безброй неща се опитват да привлекат вниманието ни всеки ден. Нашата култура обаче ни е научила да ги игнорираме. Когато ни споходи някаква мисъл, ние

Отговорите, които получаваме, зависят от това как задаваме въпросите си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Важно е въпросите, които отправяме към себе си, към нашата интуиция, да бъдат прецизни. В противен случай няма да получим правилния отговор. Казват, че животът на всеки човек се свежда до един въпрос. Целият живот всъщност е изживяване на този въпрос, търсене на отговор, определяне на значението му за личността.