Имам една мечта: че един ден долините ще се издигнат, хълмовете и планините ще се снишат, грапавините ще се изправят; ще се разкрие Божието величие и всички смъртни ще го видят заедно, като един… Вдъхновената си реч Мартин Лутър Кинг мл. произнася от стъпалата пред Мемориала на Линкълн пред