Учим се как да обичаме, но не и как да сме благодарни

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Да си благодарен значи да оценяваш това, което имаш. Да обичаш това, което имаш. Да си благодарен значи да осъзнаваш какво имаш… Какво е отношението между любов и благодарност? Като отговор можем да използваме за модел водата. Водната молекула се състои от два атома водород и един атом кислород,

За всяко негативно чувство има точно противоположно позитивно чувство

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Всичко, което трябва да направим, е да излъчим емоция, противоположна на негативната. От съчетанието на две противоположни вълни негативната емоция умира. Трябва да разберем, че не е възможно, нито пък е необходимо, да се отървем от емоциите си. Няма човек, който е напълно освободен от негативни мисли. Всички носим

Всичко във Вселената вибрира със своя честота…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Хората, предметите и местата носят своя енергия. И тя може да бъде, както положителна, така и отрицателна. Затова внимавайте с какви хора общувате, с какви вещи се обграждате и какви места посещавате… Цялата вселена е в състояние на вибрация и всяко нещо произвежда своя честота, която е уникална… Годините,