Да се научиш отново да обичаш себе си значи да се научиш отново да живеш

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Когато поставям условия пред любовта си към мен и към другите, тогава аз не обичам свободно. „Ще те обичам, ако“ не е обич; това е контрол.  Любовта, която давам, е любовта, която получавам Като обичам и приемам себе си точно такава, каквато съм тук и сега, заедно с всичките

Забравете какво знаете. Спомнете си, че имате да учите. Това значи да живеете…

Автор: | Категории: Чети и медитирай |
Вижте, животът наистина е свободен и лек. Това, което е трудно, ограничено, пораждащо срам и недостатъчно добро, е нашето мислене. Ако се освободим от някои от ограничените си начини на мислене и научим нещо ново, тогава можем да израснем и да се променим. Или пък вече знаем всичко? Бедата