Интуицията означава нещо, което е над интелекта…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
3030 Интуицията може да бъде усетена от интелекта – той може да забележи, че нещо се е случило – но тя не може да бъде обяс­нена, защото обяснението означава причинност. ИНТУИЦИЯТА: ОТСЪСТВИЕ НА ОБЯСНЕНИЕ Въпрос: „Може ли интуицията да бъде обяснена науч­но? Тя феномен на ума ли е?“ Интуицията

Какво е йога – една гледна точка от Ошо

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Смисълът на живота е нарастване на осъзнаването… Целта на живота е да стане съзнателен. Това не е само цел на йога. Еволюцията на живота, сама по себе си, цели превръщането му във все по-съзнателен и съзнателен. Но йо­га означава и нещо още повече. Еволюцията на живота е нарастване на