Голямата любов идва от малките неща, а малките неща – от хората с големи сърца! „Магазинчето на мечите“ е книга за търсачите на истинската любов и тези, които харесват романи за любовта! Това е книга с шепот на дантели, плахи влюбени погледи и притаени усмивки. Това е история за