Петър Дънов: Ако се страхуваш от малките неща, не можеш да постигнеш големите успехи

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Когато мислите, емоциите и постъпките ти са в синхрон с Божествената любов и светлината  в теб, ще намериш смисъла на живота си. Казано е, че любовта изпъжда страха навън. Следователно, колкото е по-страхлив човек, толкова по-малко любов има. Колкото по-безстрашен е, толкова повече любов има. Ако се страхува от

Всеки ден правете по едно малко добро – първо на себе си, а после и на другите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси |
Ако пък искате да проявите доброто в себе си, всеки ден правете поне по едно микроскопическо добро, първо на себе си, а после и на ближния си. Чувате някой да казва за себе си, че не е като другите хора, че не живее като хората от света. Чудно нещо!

Не обвинявайте другите за това, което сами сте си причинили

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Бъдете справедливи към себе си, за да бъдете справедливи и към обкръжаващите. Днес повечето хора се оплакват от условията на живота, но малцина си задават въпроса, кое е съществено за тях при дадените условия. Някои ще кажат, че съществено е за хората да имат любов, да бъдат умни и