Защо срещаме трудности по пътя си?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси |
Трудностите в живота ти не са резултат от неблагоприятни обстоятелства, а от неправилно мислене. Промени мислите си и ще промениш обстоятелствата. А оттам – и живота си… Добрите мисли и действия никога не могат да доведат до лоши резултати; лошите мисли и действия никога не довеждат до добри резултати. С

Мечтателите ще спасят света

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Избирайте внимателно мечтите си днес. Те ще определят какъв ще е животът ви утре… Мечтателите ще спасят света. Както видимото се крепи от духовното, така човечеството, при всичките му изпитания, грешки и страдания, се поддържа от красивите мечти на самотните си мечтатели. Човешкият род не може да забрави своите мечтатели;

Ние сме това, което мислим!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано |
С мислите си изграждаш себе си, живота си, съдбата си. С мислите си можеш и да ги промениш… Сентенцията „Човек е това, което мисли със сърцето си“ обхваща не само цялото ни същество, но и всички условия и обстоятелства в живота ни. Ние буквално сме това, което мислим; характерът