Трудно е да започнеш да прощаваш на себе си, но само така ще се научиш да прощаваш на другите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Цитати |
Седем вдъхновяващи цитата от една вдъхновяваща книга –  Можеш ли да простиш на Петър Дънов… 1.  За да простиш, изисква се силен човек. Да прости, това може да направи само силният човек, човекът с воля, а да не прости, това и бабите могат. 2. Всеки един човек, ако не прощава греховете

Прости на всеки, заради своя вътрешен мир

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Прощавай |
Да държиш обида в душата си значи да й позволиш да загнива… Човек е само онзи, който не наранява умишлено никому. Ако след като се скарате с някого във вашия ум се яви мисълта: „Чакай, аз имам един нож, ще го забия, ще му отмъстя” – човек ли сте?

Силен човек е онзи, който умее да прощава и на себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Прощавай |
Мъчно прощава човек на себе си, но оттам ще започне. Щом прощава на себе си, той може да прощава и на своите ближни. За да простиш, изисква се силен човек. Да прости, това може да направи само силният човек, човекът с воля, а да не прости, това и бабите

Да прощаваш значи да не нараняваш… себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Прощавай |
Като прощаваш, ти печелиш. Като не прощаваш, ти губиш Всеки един човек, ако не прощава греховете на другите, един ден ще се превърне на една отровна бактерия. Това е то. Киселините могат да се превърнат в основи, и основите – в киселини. Кога? – Когато Божествените енергии се натрупват