Трудностите са изпитанията, които с желание и воля можем да преборим, за да станем по-добри

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Винаги подхождай с усмивка към всяка трудност. Така привличаш успеха на своя страна. Независимо от причината, когато децата срещат затруднения с ученето, възможно най-ефективният подход и на родителите, и на учителите е винаги един и същ – установяване и поддържане на положителни, оптимистични, стабилни и непринудени взаимоотношения с детето.

Най-ценният дар, с който може да зарадваш детето си, е твоето внимание!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Обичайте детето си и го дарявайте с вниманието си. Само така то ще се превърне в добър, грижовен и стойностен човек. Не можете да разглезите детето си с щедро и подходящо внимание Вероятно и вас са ви предупреждавали, че ако изпълнявате „капризите“ на детето си да „обсебва“ цялото ви

Няма проблемни или трудни деца, има неразбрани…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Никой не се ражда лош или добър. Децата са трудни, защото ние не се вслушваме в това, което ни казват… Защо децата стават нещастни и трудни? Противно на общоприетото убеждение, не вроденият темперамент е причината, поради която някои деца стават нещастни и започват да проявяват проблемно поведение. Нашият голям