За да сме щастливи, трябва да виждаме полезното във всеки свой опит, във всяка преживяна ситуация

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Нашата собствена нагласа за това какво е щастието, а не външните обстоятелства, определят дали сме щастливи… Повечето хора са склонни да отдават чувствата си на щастие или нещастие на външни обстоятелства в своя живот.  Те си обясняват щастието чрез положителни обстоятелства, а нещастието – чрез отрицателните. Подтекстът е, че

Аз отговарям за това как се отнасям към хората

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Отговорността за отношенията ни с хората около нас лежи само и единствено на нашите рамене. Това е вече ясно от признаването на отговорността ни за собствените ни избори, решения и действия, но аз искам да се спра по-специално на него, защото то заслужава да бъде подчертано. Каквото и да

Да поемеш отговорност за себе си означава да осъзнаеш, че си отговорен само и единствено за своите избори и действия

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Отговорността към себе си започва с осъзнаването, че Аз съм изцяло отговорен за собственото си битие; че никой на този свят не е длъжен да ми служи, да се грижи за мен или да задоволява нуждите ми; че аз не притежавам ничий друг живот освен своя собствен. Точно както