Не чакай обстоятелствата в живота ти да се променят! Промени ги ти!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси |
Желаното идва при теб чрез мисълта, но посредством действието го получаваш и то става твое. Мисълта е проявление на творческата мощ. Тя е силата, която кара творческата мощ да действа. Определен начин на мислене носи богатство, но не бива да се разчита единствено на мисълта и да се пренебрегва

Бъди благодарен за живота, който имаш, и ще имаш живота, който искаш!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси |
Да бъдеш благодарен за нещата, които имаш, значи да отвориш вратите на живота си за нещата, които искаш да имаш… Душата, която е благодарна, живее в по-близък досег с Бога от този, който никога не обръща към Него признателен поглед. Колкото по-силно сливаме благодарния си дух с върховното, когато

Ако мислиш това, което искаш, а не това, което си свикнал, ще промениш живота си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Не позволявай на света да моделира мислите ти. Моделирай света чрез мислите си… Как даден човек прави нещо е пряк резултат от това как мисли за него. За да направиш нещата по начина, по който искаш, трябва да усвоиш умението да мислиш това, което искаш да мислиш… А да