Големите постижения се достигат не със сила, а с постоянство!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси | 0 Коментара
Никой учител, проповедник, родител, приятел или мъдър човек не може да реши какво е правилно за вас – просто послушайте вътрешния си глас! Три минути, три пъти дневно Ницше казва: „Силата е в метода“. Усвояването на чужд език, на нов спорт или на каквато и да било техника предполага

Бъдете благодарни за това, което имате и ще получите повече! Ако се фокусирате върху това, което нямате, никога няма да имате достатъчно!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси | 0 Коментара
Огледайте се и оценете всичко около себе си! Животът притежава толкова много благословии, които всеки ден носят своето индивидуално чудо! Хигиена на съзнанието Най-сетне, препоръчвам да бъдем признателни: да носим в себе си признателността и да я проявяваме всеки път, когато наша нужда бъде удовлетворена, и дори когато всичко

Бъдете на разположение за другите, но никога не оставяйте себе си на последно място!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси | 0 Коментара
Не може да се грижите за другите, ако не се грижите първо за себе си! Понякога сте толкова заети да помагате на другите, че забравяте, че вие също сте важни! В работната група дойде мъж, който се представи с думите: -Aз нямам чувства, а още по-малко нужди. Чувства и