Децата имат нужда от приемане, окуражаване и обичане! Безусловно!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Oбръщайте внимание на семейството си. То е вашата опора в света… Списък с най-добрите семейни практики (които е добре да въведете във вашия семеен живот, за да постигнете демократични отношения, изпълнени с взаимно уважение, грижа и съдействие) Дестресирайте семейството си. Намалете съревнованието, живейте според средствата си, опростявайте, намалете разходите,

Детето ви няма нужда от награди и наказaния

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Не се дръжте с детето си като с подчинен, който трябва да заслужи вашето одобрение или е заплашен от вашето неодобрение… Наказанията и наградите са демоде Системата на моркова и тоягата е измислена, за да накара детето да се подчинява на вашия авторитет. Тя цели създаването на подчинение, конформизъм

Открийте силата на децата и техните таланти и им помогнете да ги проявяват

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Не наказвайте децата за грешките им!  Насърчавайте ги да опитват отново! Ние сме социални същества и непрестанно се стремим да намерим мястото в социалните си групи, където да сме значими. Развиваме чувство за принадлежност само когато знаем мястото си и усещаме безусловното приемане от групата. Семейството е първата и