Йордан Радичков – един от най-магичните, завладяващи, красиви български писатели, от чиито думи блика неподправена и чиста любов. Любов – безусловна –  към живота, към живинките, към човека и неговите несъвършенства… Всеки досег с Радичков е един малък полет, а следващият цитат е от „Ние, врабчетата“ и ни напомня,