В „Никомахова етика“ са представени възгледите на гениалния древногръцки философ Аристотел за поведението, което човек трябва да следва в своя живот и за нещата, към които трябва да се стреми. За доброто и щастието, за справедливостта, за човешките сили и слабости… Една лястовица не прави лято, както и един