Ако се научиш още със събуждането си да правиш правилния избор, щастието ще изпълни живота ти. А този избор е да мислиш за хубави неща, да усещаш радостта, да даваш израз на благодарността…  Всеки един от вас носи най-малко три тайни. Тайната на любовта в сърцето си. Тайната на мъдростта