Омар Хаям е ирански поет и философ, лекар и астроном, живял преди близо десет века. Неговите размисли и стихове поразяват със своята проницателнст и дълбочина, с тънко чувство за хумор и ирония, с непривичното за неговото време открито разглеждане на природата като своеобразен Бог… Разкъсай всичко, дето ще ти тежи из път, без тежките окови