Една приказка за любовта и жертвите в нейно име… За надеждата и болката… За мечтите и излъганите очаквания…  — Тя каза, че ще танцува с мен, ако й донеса червени рози — възкликна младият студент, — но в цялата ми градина няма нито една червена роза! Славеят го чу от гнездото