Благодарете на Бог за всичко, което Ви дава! Пазете се от това, което е преходно!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Книгите разказват притчи, Осъзнавай | 0 Коментара
Всичко хубаво в живота ни е от Бога. Да му благодарим за това, което ни дава и за онова, което е вложил в нас! ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПРЕХОДНИ НЕЩА Ще ви приведа един пример: един от персийските владетели завладял Ерусалим, Палестина. И от пленниците завеждат една млада мома при

Доброто, което правим, винаги се връща при нас!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Книгите разказват притчи, Осъзнавай | 0 Коментара
Прави добрини, без да очакваш отплата. Рано или късно всичко добро се отплаща! СИЛАТА НА ДОБРОТО Сега ще приведа един пример из живота на християните, във времето на Нерона. Един от римските благородници приел християнството, но като християнин, бил подложен на големи гонения, заради което се принудил да напусне

Трудно е да започнеш да прощаваш на себе си, но само така ще се научиш да прощаваш на другите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Любими цитати от любими книги | 0 Коментара
Седем вдъхновяващи цитата от една вдъхновяваща книга –  Можеш ли да простиш на Петър Дънов… 1.  За да простиш, изисква се силен човек. Да прости, това може да направи само силният човек, човекът с воля, а да не прости, това и бабите могат. 2. Всеки един човек, ако не прощава греховете

Мисли добре, чувствай се добре, постъпвай добре! Бъди щастлив!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси | 0 Коментара
Ако мислите ни са изпълнени с любов, то тя ще се появи в живота ни, за да оздравее всички онези рани, които съществуват, и ще излекува всяко съмнение. ЗА ДА БЪДЕ ЗДРАВ, човек трябва да има чиста мисъл и чисти чувства. Чувствата зависят от дишането, а постъпките зависят от

Ако правим всичко с любов, в света ще има по-малко страдания и нещастия…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси | 0 Коментара
Ако човек носи у себе си искрата на любовта, то нищо не е в състояние да го спре от това да бъде щастлив! ПРИ ЛЮБОВТА ще вземеш и ще дадеш, обмяна трябва да има. И тази обмяна трябва да бъде правилна. Онзи, който обича, в най-трудните моменти на живота

Благодарете за всичко в живота си и носете щастие и радост на околните – така давате път на положителни и светли дела!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси | 0 Коментара
Всяка сутрин се събуждам с усмивка и благодаря за всичко в живота си! Така денят ми започва положително и следват само хубави емоции! Благодарете за всичко, което ви се случва. Благодарете, че имате тяло, на което можете да се радвате. Поддържайте винаги тялото си в изправност и не разрушавайте

Петър Дънов: Истински умеят да обичат само силните…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Писателски блог, Препоръчано | 0 Коментара
Из беседите на Петър Дънов за срещата на две сърца, за сливането на две души… За смисъла на любовта… Любовта е най-важният въпрос на живота. Разрешите ли него, ще разрешите всички останали въпроси, от какъвто и характер да са те – личен, обществен, семеен или общочовешки. Любовта е сила, която

Бог живее във всеки от нас и чрез нас проявява любовта си към света

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси | 0 Коментара
Най-големият дар, който ни е завещал Бог, е Любовта. Тя се крие във всеки от нас, само чака да бъде освободена. Любовта към всички е вложена във всеки човек. Учителя казва: Често хората се запитват обичат ли ги ближните им. Да се задава такъв въпрос това е все едно

Всички ние сме свързани чрез… Любовта!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси | 0 Коментара
Любовта е навсякъде около нас. Няма място, което да не е изпълнено с Любов. Всички души са свързани помежду си по такъв начин, че образуват нещо цяло, неразривно. От гледище на тази Любов светът представлява велик организъм, в който Бог живее и работи. Човек трябва да съзнава себе си

Човек трябва да обича, за да живее истински!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси | 0 Коментара
Най-голямата прилика между нас и Бог е способността да обичаме! Любовта е същина на човешката природа Любовта е качество на душата, т.е. вътрешното богатство на човека, към което той трябва да се стреми. Любовта е вложена в човешката душа. Достатъчно е човек само да отвори ума, сърцето и душата