Петър Дънов за родителите, децата и трите образователни периода

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси | 0 Коментара
Всичко, което става в живота на цялото човечество, става и в живота на всеки отделен човек. Първите седем години детето преживява своя физически живот – това е периодът на оформяне и развитие на физическото тяло; вторите седем години – от 7 до 14 години – детето преживява живота на

Петър Дънов: Уроци за родители

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси | 0 Коментара
Иска ли да създаде здраво, способно дете, човек трябва да се отнася сериозно към женитбата и раждането. От децата се съди за развитието на майката и на бащата. Да се ожениш – това значи да дадеш условия на една душа да се развива. Тя слиза от Бога, идва на

За силата на благодарността в 10 изречения от 10 вдъхновяващи писатели

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Писателски блог | 0 Коментара
1. В момента, в който започнеш да се чувстваш благодарен за нещата, които имаш, ще започнеш да привличаш в живота си още повече неща, за които да бъдеш благодарен. – Джо Витале 2. Благодарността е това отношение към живота, което те свързва с източника на всички блага. Колкото по-благодарен

Прости на всеки, заради своя вътрешен мир

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Прощавай | 0 Коментара
Да държиш обида в душата си значи да й позволиш да загнива… Човек е само онзи, който не наранява умишлено никому. Ако след като се скарате с някого във вашия ум се яви мисълта: „Чакай, аз имам един нож, ще го забия, ще му отмъстя” – човек ли сте?

Силен човек е онзи, който умее да прощава и на себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Прощавай | 0 Коментара
Мъчно прощава човек на себе си, но оттам ще започне. Щом прощава на себе си, той може да прощава и на своите ближни. За да простиш, изисква се силен човек. Да прости, това може да направи само силният човек, човекът с воля, а да не прости, това и бабите

Какъвто прозорец отворите, толкова въздух, толкова светлина ще влязат

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси | 0 Коментара
Бог обича всички еднакво, но не всички се обръщат към Неговата Любов. Законът гласи: Бог обича всички същества еднакво, само че не всички се ползват от Неговата Любов. Едни съзнават това, други не. Бог обича и човека толкова, колкото и ангелите, само че ангелите съзнават Божията Любов и я

Не обвинявайте другите за това, което сами сте си причинили

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси | 0 Коментара
Бъдете справедливи към себе си, за да бъдете справедливи и към обкръжаващите. Днес повечето хора се оплакват от условията на живота, но малцина си задават въпроса, кое е съществено за тях при дадените условия. Някои ще кажат, че съществено е за хората да имат любов, да бъдат умни и

Петър Дънов: Бог е светлината в теб

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси | 0 Коментара
Отвори ума и сърцето си за Любовта. Отвори ума и сърцето си за Светлината. Отвори ума и сърцето си за Бог. Това, което радва човека, е Бог. Всяко нещо, което ти дава вдъхновение, е Бог. Това, от което възприемаш в даден случай живот, каквото и да е насърчение, каквато и

Петър Дънов: Това, че сте слепи за Бог, не значи, че Той не съществува

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси, Препоръчано | 0 Коментара
Вие казвате: „Не сме видели Бога и ангелите.” И Бог си видял, и ангелите, но сляп си бил, нищо повече. Ще дойде време, когато всички хора в света ще виждат проявите на Бога. Питат къде е Бог. Във въздуха. Чрез въздуха, който влиза в тебе, Бог ти дава живот.

Да прощаваш значи да не нараняваш… себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Прощавай | 0 Коментара
Като прощаваш, ти печелиш. Като не прощаваш, ти губиш Всеки един човек, ако не прощава греховете на другите, един ден ще се превърне на една отровна бактерия. Това е то. Киселините могат да се превърнат в основи, и основите – в киселини. Кога? – Когато Божествените енергии се натрупват