Развитието на човешката мисъл и филоофия каквито ги познаваме, би било невъзможно без великия древногръцки философ Платон. Титаничната му промисъл оставя следи хилядолетия след смъртта му, една от които е и създаването на първата институция за висше образование в Западния свят. С една селекция от негови цитати ви оставяме