Да се освободиш от старото си Аз значи да се освободиш от собствените си представи за него… (…) Остави настрана всичко, което вярваш,  че си и си мислиш, че знаеш за себе си и живота. (…) Остави настрана всичките си мисли за миналото и всички спомени, които обвързват ума