Ключът към щастието е постигането на пълно единство на тялото и ума. Голяма част от страданията ни се дължат на ненужното разделяне на съзнанието от материята. Мислим, че нещо не е наред с ума или, че нещо не е наред с тялото ни и че трябва да оправим или лекуваме едното, отделно