Не търси любовта отвъд себе си. Намери я най-напред в теб, а после я раздавай на воля

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Човешката душа е книга. Изпишете страниците и с обич и я споделете. Любовта е във всеки от нас! Обичайте! Аз наричам първото проявление на Природният закон Генерираща полярност. С други думи, това е силата на енергията, която използваме на основно ниво, за да започнем процеса на създаване. Или какво

Изречи смело на глас най-съкровеното си желание. Така показваш, че си достоен да го получиш

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Ще получиш само това, което кажеш, че искаш… нито повече, нито по-малко! Едно от проявленията на Природния закон (как действа в живота ни) се нарича Проява или резултата, който ние създаваме. Тънем в познания, а ни липсва мъдрост (или е много-много малко). Проявата може да бъде ред или хаос

Вложете времето и вниманието си в градивни действия. И те ще ви се отплатят многократно!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Най-ценното нещо, което притежаваме, е нашето време. Затова, нека го използваме разумно. Духовни валути Духовни валути наричам две неща: времето и вниманието. Често казваме, че времето е пари. Че е валута. За какво ще похарча своето време? За какво ще „платя“ внимание? Плати внимание. (на английски „внимание“ е „pay