Благодарете на Бог за всичко, което Ви дава! Пазете се от това, което е преходно!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Книгите разказват притчи, Осъзнавай |
Всичко хубаво в живота ни е от Бога. Да му благодарим за това, което ни дава и за онова, което е вложил в нас! ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПРЕХОДНИ НЕЩА Ще ви приведа един пример: един от персийските владетели завладял Ерусалим, Палестина. И от пленниците завеждат една млада мома при

Доброто, което правим, винаги се връща при нас!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Книгите разказват притчи, Осъзнавай |
Прави добрини, без да очакваш отплата. Рано или късно всичко добро се отплаща! СИЛАТА НА ДОБРОТО Сега ще приведа един пример из живота на християните, във времето на Нерона. Един от римските благородници приел християнството, но като християнин, бил подложен на големи гонения, заради което се принудил да напусне