Хераклит е древногръцки философ, чиито откъслечно запазени фрагменти и кратки разсъждения вдъхновяват редица от най-големите философи и философски школи от Древността дори до наши дни. Неговата нежна меланхолия, съзерцаваща безспирно движещия се свят въздъхва, „всичко тече, всичко се променя“… Човек никога не стъпва два пъти в една и съща