Каква е разликата между успешните хора и посредствените?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси |
За да успееш, трябва да се научиш да се съсредоточаваш върху това, което правиш. И да му се посвещаваш… Изкуството да се съсредоточим върху даде­на мисъл е една от най-ценните способности на човека. Известни са предимствата на онези, които предпочитат „да отдадат душата си на една идея“, „да се

Мислите притеглят към себе си само подобни на тях мисли

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси, Препоръчано |
Забравете завина­ги всички мисли за страх и ненавист! Мислите на другите въздействат върху нас в много по-голяма степен, отколкото предпо­лагаме. Не става дума за мненията на другите, а за техните мисли. По този повод един мисли­тел удачно се е изразил, че „мислите са вещи”. И наистина „мислите са вещи“

За да успееш, са ти нужни точно качествата, които притежаваш!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси |
Няма по-го­лямо заблуждение от това лъжливо убеждение, зад което се крие страх и липса на съзнание за силата на собственото „Аз“. Формиране на характера Може би някои от вас ще мислят: „Да, всичко е много правдоподобно и аз бих могъл да постигна тези резултати, ако прите­жавах нужните качества на