Да запомним себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай |
Самонаблюдението на практика означава да запомним себе си, като се преборим с механичните мисли и въображението. Придобиването на нови навици изисква постоянство и упоритост, но резултатите ще са налице за сравнително кратко време. Сега се опитайте да формулирате, какво сте забелязали, когато сте се старали да наблюдавате себе си.

Умът – най-покорният инструмент на волята

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай |
Да използваме най-покорния на нашата воля инструмент – умът или интелектуалния център. Разполагаме с известен контрол над мисленето си по повод на съзнанието и можем да организираме мисленето си така, че да ни довежда до съзнанието. Ние трябва да открием в себе си функции и прояви, които до известна

Първият принцип на древните школи

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай |
Крайъгълният камък на себеопознаването е наблюдението, когато разберем техническата му страна. Когато знаем за различните функции и правим разлика между тях, помнейки за състоянията на съзнанието, нашия сън и множеството „азове“ в самите нас. Познай самия себе си! Такъв е бил първият принцип и първото изискване на древните психологически