Всички ние сме добри. Но не с всеки и не във всичко…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Какво ни пречи да бъдем добри с всички, винаги и на всяка цена? Потенциалът да бъдем добри Представете си за миг, че вървите през поляна, на която играят деца. Изведнъж чувате писък. Момченце е изчезнало от погледа ви, подхлъзнало се е в изоставен кладенец и сега виси на ръба

За да променим света, не е нужно да мислим за големите неща. Нужно е просто да бъдем добри!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
За да станем по-добри хора, е нужно да се вгледаме в малките неща. Защото именно те осмислят живота. Как да усъвършенстваме себе си, за да достигнем до един по-добър свят? Надмогването на себе си и възприемането на ритуала е начинът да станем добри. Нека си спомним историята на ритуала „моля“

Усмихни се на света и той ще ти отвърне със същото!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Всички ние сме свързани. Всяка наша реакция влияе на хората около нас. Затова, нека се усмихваме, вместо да се мръщим, защото така ще направим някого щастлив. Учениците на Конфуций често го молели да даде определение на добротата. Той всеки път отговарял по различен начин в зависимост от ситуацията и