Дайте си сметка точно какво ви вълнува

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Осъзнавай |
Разпознайте чувствата си. Анализирайте ги. Променете каквото можете и продължете напред. Когато се чувствате потиснат, ядосан, виновен, самотен, тъжен и отчаян или изпитвате друга неприятна емоция, опитайте се да прогоните лошите мисли. Разбира се, понякога онова, което чувстваме, е подсъзнателно и не е изкристализирало на повърхността. Не се страхувайте

Заслужаваме повече уважение и прошка

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Осъзнавай |
Всяко човешко същество заслужава уважение и прошка. А често забравяме да простим точно на себе си. Различно е когато се погрижим за личните си емоции и чак след това се обърнем към останалите. За начало, дайте си сметка колко често си отправяте критики. Регистрирайте всяка лоша квалификация по свой

Определете какво искате от живота и действайте!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай |
Съставете си план за действие. Точка по точка. Изяснете си точно какви са желанията ви, формулирайте ги и набележете срок и конкретни задачи. 1. Решете какво точно искате от живота, какви са желанията и намеренията ви за близкото бъдеще. Мечтайте за големи неща, но ги планирайте постепенно – стъпка