За да летим високо, трябва да се освободим от излишното..

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Книгите разказват притчи, Осъзнавай |
Ако се концентрираме и мислим за това, което искаме, то само ще дойде при нас! – Къде отиваме, Соломон? Можеш да отидеш където искаш. Сара бе виждала града от небето веднъж, когато чичо ѝ изведе нея и семейството ѝ с малкия си самолет. Но тогава не успя да види

Твоето щастие не зависи от никой друг!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Книгите разказват притчи, Не се предавай |
Щастието ти зависи единствено от това, на което ТИ избереш да обръщаш внимание. – Здрасти, Соломон – заяви Сара решително, докато чакаше чантата си на оградата. Добър ден, Сара. Днес е прекрасен ден, нали? – Да, предполагам, че е – отговори Сара безизразно, макар всъщност да не бе забелязала,